ایرانسل یا همراه اول فرقی ندارد! صدای تو به هر خطی, اعتبار می بخشد…!