اگه هیچ بالا پایینی تو زندگیت نیست معنیش اینه تو مردی… پسرونه پسرونه پروفایل جملات ناب جالب سرگرمی فان