اگه نمیخوای باهاش بمونی گه میخوری عصن رل میزنی پِدَسگ:{✌️🏽♥ ️