اگر دو نفر روهمزمان دوست داشتید، نفر دوم رو انتخاب کنید،چون اگر نفر اول روواقعا دوست داشتید،هیچ وقت به نفردومی فکر نمی‌کردید…!!#جانی_دپ