اگر از دستت برمیاد، کمک کن برپایى ایستگاه جمع آورى کمک هاى مردمى نقدى و غیر نقدى(غذا،پوشاک،پتو و…) جلوى جمعیت هلال احمر اهواز آدرس