اینم یه انتخابه !! ولى لازم نیست حتما رژیم عوض شه !! میتونستم الان تو امریکا باشم تو ویلام و همین کارا که میگى رو بکنم و توام بهم احترام بذارى