اینبار پرچم خوزستان با مضمون جدیدى بالاست پیام محیط زیستى وحید دیلمى، ورزشکار و دوچرخه سوار خوب اهوازى خوزستان زنده است ولى زندگى نمیکند #نه_به_انتقال_آب_کارون #نه_به_فلرهاى_نفتى #نه_به_سد_گتوند ١٠ شهریور ٩۶ ارتفاعات کلکچال تهران @vahid.d.khuzestani