اولین دوره مسابقه خلاقیت طراحی لباس در جزیره قشم (شرکت جامه ایرانیان)