#اهوازگردى ریل هاى قدیمى امانیه . از نقاط جالب اهواز عکس تهیه و براى ما ارسال کنید . #اهواز #خوزستان #ریل_قطار #پل_کابلى