#اهوازرانسوزانیم ویدیو ارسالى از شهروند نمونه: @mehdi.meamar . #ایران #خوزستان #اهواز #فلر #آلودگى #محیط_زیست #هوا #نفت #پالایشگاه