امید منصورنیا بازیگر و کارگردان – سام درخشانی بازیگر