امیرحسین مدرس مجرى،خواننده و بازیگر، امشب مهمان دورهمى مهران مدیرى خواهد بود@parsinehnews