امروز ۲۲ شهریور؛ زادروز حسین بادامکی، بازیکن اسبق پرسپولیس استتولدش مبارک❤️