. امروز ٢٢ دى ماه ١٣٩۶ چهارمین دوره ى قهرمانى مسابقات کشور فرمولا دریفت به میزبانى خوزستان در پست غدیر اهواز برگزار شد و خوزستان(شهاب پیشانیدار) مقام اول بدست آورد خدا قوت