. امروز جمعه ۱۵ دی، مخاطبی در تلگرام این ویدئو را از موتورسواران نیروی‌های امنیتی فرستاده که به گفته او ‘ آنهابه سمت میدان آزادی #کرمانشاه می‌روند.’