امام جواد علیه السلام:هرکس کار زشتی را✅ نیک بشمارددر آن شریک‌ است.شهادت امام جواد علیه السلام تسلیت باد