امام باقرعلیه السلام: خداوند با چیزى محبوبتر از شادکردن مؤمن پرستیده نشده است. کافی ج2 ص88◼️ سالروز شهادت جانسوز نهال گلشن دین، نوردیده زهرا، سپهر دانش وبینش، امام باقر(ع) تسلیت باد@rangekhoda