الان سنقر . افرین و خسته نباشید به بچه های هلال احمر سنقر تیم حمایت های روانی و تیم فضای دوستدار هلال احمر سنقر فیلمبردار : مهدی اصلانی #پشتگرمى