اعتبارنامه ریاست جمهوری حسن روحانیمحسن اسماعیلی عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو شورای نگهبان در اینستاگرامش تصویر اعتبارنامه ریاست جمهوری حسن روحانی را منتشر کردصرفا جهت اطلاع : @serfan_jahate_ettela