اظهارات ضد و نقیض مقامات ایران درباره بسته کشف شده در نجف‌آباد در حالی که یک فرمانده سپاه پاسداران ایران از کشف و خنثی شدن یک بسته انفجاری در خودرویی در شهر نجف‌آباد استان اصفهان خبر داده بود، نماینده نجف‌آباد و یک مقام امنیتی وزارت کشور ایران در مو

اظهارات ضد و نقیض مقامات ایران درباره بسته کشف شده در نجف‌آباد
در حالی که یک فرمانده سپاه پاسداران ایران از کشف و خنثی شدن یک بسته انفجاری در خودرویی در شهر نجف‌آباد استان اصفهان خبر داده بود، نماینده نجف‌آباد و یک مقام امنیتی وزارت کشور ایران در مو