ا شب بخیر ایران ۸۱ : بلایای طبیعی مقصر نیستند – مقصر اصلی