استادبزرگوارپناهیان همراهی زلزله زدگان کرمانشاه زلزله داعش دایی مجلس مردم اواره خرابی محمد علی إسلامیات