از وقتی که ازدواج کردم هرسال موقعی که پاییز میشه دلم پر میکشه واسه دبیرستانی که توش درس میخوندم واسه دوستام.واسه بوی کتاب و دفترای نو. واسه زنگ تفریحاش. واسه زنگ فیزیکش. واسه معلم ریاضیم.واسه اون 15 دقیقه ای ای که تو راه بودیم با دوستام . اون 15 دقیق