از آنجایی که منشا و رادوشوویچ به زبان انگلیسی تسلط دارند، دوستان صمیمی شده‌اند!به نظر می‌رسد این دو که تنها بازیکنان خارجی پرسپولیس هستند در فصل پیش‌رو هم اتاق باشند