ازغرفه اوج فیلتر واقع در سالن B نمایشگاه برج میلاد بازدید نمایید..از ساعت ۱۶الی ۲۲۱۱تا ۱۴ تیرماهTelegram.me/owjfilter1395