ارسال سراسری پیامک عجیب به کاربران اپراتورها همچنان ادامه دارد[email protected]