ارسال اولین محموله ى کمک هاى مردمى به زلزله زدگان کرمانشاه توسط مردم شریف اهواز… خد قوت به بچه هاى هلال @davtalaban_helal_ahmar_ahwaz .