اختلال خودشیفتگی یا نارسیسیسم از نارسیس، جوانی یونانی ‌گرفته شده که به زیبایی مشهور بود. او روزی تصویر خود را در آب دید و عاشق خودش شد برای اینکه به وصال خودش برسد داخل آب رفت و غرق شد[email protected]