آیا می‌توانید این مساله امتحان دانش‌آموزان ابتدایی چین را حل کنید و سن کاپیتان را حدس بزنید؟ . پاسخ‌هایتان را همینجا بنویسید!