آپدیت توییتر جین | از اینکه همه چیز رو با هم انجام دادیم خیلی خوشحالم. ممنون آرمی #bts