آیا شما اهل استفاده از وسایل نقلیه عمومى هستید؟ اگر جوابتان منفى است، دلایلش را در کامنت ها بنویسید