آلودگی هوای اهواز، روایت مخاطبان ما را از این شهر ببینید. امروز غلظت گردو غبار در اهواز به چهل و شش برابر حد مجاز رسید پیامگیر تلگرام ما BBCShoma