آشنایی با درب ضد سرقت ایرانی

درب ضد سرقت ایرانی در اصل همان درب های ضد سرقت ترکیه ای میباشند که در ایران مونتاژ میشوند شایان ذکر است امروزه بسیاری از قطعات اینگونه درب ها در خود ایران تولید شده و تنها یک سری قطعات خاصی از درب ضد سرقت از کشور ترکیه وارد می شود.

درب ضد سرقت درب ضد سرقت ایرانی درب های ضد سرقت