آسمان شیراز سیاه شدلحظاتی پیش در انبار لاستیک در بلوار نصر شیراز دچار حریق شدمشاهده عکس و فیلم بیشتر در اخبار لحظه ای #فارس