آرش طاهری دستیار اول کارگردان – امید منصورنیا کارگردان – سالن همایش برج میلاد جشنواره ی فیلم 180 ثانیه ای پاسارگاد