آرسنال ۲-۰ اف سی سیدنی آرسنال با درخشش خرید تازه وارد خود به پیروزی رسید⚽️