آخرین پست اینستاگرامی دیگو کاستا بیش از ۲ میلیون کامنت داشته که بیشتر کامنت ها مربوط به هواداران بشکیتاش و درخواست از او برای پیوستن به این تیم بوده┅┅┅┅➲ @Football120➯Join Us