آتش سوزی گسترده یک مجتمع اقامتی در خیابان امام رضا(ع) مشهد، ساعاتی پیش