لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

سایر


 - میخوام بگم عاشقتونم خونوادم بآیــ

میخوام بگم عاشقتونم خونوادم بآیــ

 - اقایی میخری واسم ؟@shamim.h

اقایی میخری واسم [email protected]

 - هع ….. دوسم نداشتین … بآی…. بخوابم سرم خوب شه….

هع ….. دوسم نداشتین … بآی…. بخوابم سرم خوب شه….

 - لولو هدیعه موخوام آ ؟ @shamim.h

لولو هدیعه موخوام آ ؟ @shamim.h

 - امممم عرررر پس فردا عروسیمه هرکی میاد بگه هرکیم دلتون میخواد دعوت کنین سریعااا ساعتشم بعدا میگم عررر

امممم عرررر پس فردا عروسیمه هرکی میاد بگه هرکیم دلتون میخواد دعوت کنین سریعااا ساعتشم بعدا میگم عررر

 - چی میشع امشب بخوابم دیع بیدار نعشم خدا..فظ.. #me#jennie#kim

چی میشع امشب بخوابم دیع بیدار نعشم خدا..فظ.. #me#jennie#kim

1
 - یهو شدیع تماااام زندگیم @shamim.h

یهو شدیع تماااام زندگیم @shamim.h

 - اگه من امشب عروسی نباشم چی میشه؟

اگه من امشب عروسی نباشم چی میشه؟

 - واقعا من چیکار کردم که هرچی از دهنش درمیاد داره بهم میگه باشع اضافیم میرم ولی اگه دوسم دارین حدا ...

واقعا من چیکار کردم که هرچی از دهنش درمیاد داره بهم میگه باشع اضافیم میرم ولی اگه دوسم دارین حداقل کامنت های این پست و بخونین هع http://www.wisgoon.com/pin/… بایـ

 - واقعا من چیکار کردم که هرچی از دهنش درمیاد داره بهم میگه باشع اضافیم میرم ولی اگه دوسم دارین حدا ...

واقعا من چیکار کردم که هرچی از دهنش درمیاد داره بهم میگه باشع اضافیم میرم ولی اگه دوسم دارین حداقل کامنت های این پست و بخونین هع http://www.wisgoon.com/pin/… بایـ

 - قبوله لولویی ؟ @shamim.h

قبوله لولویی ؟ @shamim.h

 - مامانم ببرام لوازم الایشی خلیده الایش کونم اون کبیع کنار مامانم هان؟

مامانم ببرام لوازم الایشی خلیده الایش کونم اون کبیع کنار مامانم هان؟

 - بپرم؟ #me#fatiwx#26

بپرم؟ #me#fatiwx#26

 - عشقت کیع : مامانم جیگرت کیع: مامانم زندگیت کیع : مامانم قلبت کیع : مامانم چرا این چند روز هعی قل ...

عشقت کیع : مامانم جیگرت کیع: مامانم زندگیت کیع : مامانم قلبت کیع : مامانم چرا این چند روز هعی قلبت درد میگیره : چون مامانم ناراحته ازم چون اذیتش کردم اعه چرا اذیتش کردی : چون دیوونه بودم و الان لازمش دارم مامانم بهترین بخش زندگیم هیچوقت ولم نکن …

 - #me#fatiwx#girl#bad یِک راندِ دیگَر مبارِزه کُن وَقتی پاهایَت چِنان خَستِه‌اَند کِ بِ زور راه می ...

#me#fatiwx#girl#bad یِک راندِ دیگَر مبارِزه کُن وَقتی پاهایَت چِنان خَستِه‌اَند کِ بِ زور راه می‌رَوی … یِک راندِ دیگَر مبارِزه کُن وَقتی بازوهایَت چِنان خَستِه‌اَند کِ تَوانِ گارد گِرِفتَن نَداری … یِک راندِ دیگَر مبارِزه کُن وَقتی خون اَ ...

 - اجووو بیا @jonix.joy

اجووو بیا @jonix.joy

 - @rose.love ممنی لباسه خوبععع ؟

@rose.love ممنی لباسه خوبععع ؟

 - تااخر جونم پیشتون میمونم تمام دیگه ناراحت نمیشم وهمیشه خوشحالم

تااخر جونم پیشتون میمونم تمام دیگه ناراحت نمیشم وهمیشه خوشحالم

 - قداخدنه هات ممنم ، ممنم قلبه اگه کسی اذیتش کنه هرکی اذیتش کنه قلبه منو درداورده پس مراقب باش اذی ...

قداخدنه هات ممنم ، ممنم قلبه اگه کسی اذیتش کنه هرکی اذیتش کنه قلبه منو درداورده پس مراقب باش اذیتش نکنی چون بد میبینی فهمیدی ؟ یا بفهمونیم بهت ؟ @rose.love

 - ازاین به بعد من ن دختر کسیم ن خواهر ن همسر ن مادر فقط ی غریبم

ازاین به بعد من ن دختر کسیم ن خواهر ن همسر ن مادر فقط ی غریبم

ثبت نام

بالای صفحه