لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.
 - :smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_hea ...

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_heart-shaped_eyes:

 - عکس گربه پلنگی

عکس گربه پلنگی

 - دوستان شام مهمون من هستین

دوستان شام مهمون من هستین

 - عکس کوه زیبا و برکه ای دیدنی

عکس کوه زیبا و برکه ای دیدنی

 - عکس  باکیفیت از برگ زرد زیبا

عکس باکیفیت از برگ زرد زیبا

 - کجا پنهان کنم تو را؟! پشت کدامین واژه کدامین سطر که از خط شعرهایم بیرون نزنی و طبل رسوایی ام را  ...

کجا پنهان کنم تو را؟! پشت کدامین واژه کدامین سطر که از خط شعرهایم بیرون نزنی و طبل رسوایی ام را نکوبی کجا پنهان کنم تو را؟! در دفتر خاطراتم لا به لای گلهای خشکیده ی رز یا در آغوش عکس های قدیمی که چون موریانه ای گلویِ سکوتم را …

 - عکس چهره زیبا برای پروفایل

عکس چهره زیبا برای پروفایل

 - اندیشکده استراتفور:نتیجه انتخابات هرچه باشد محمد جواد ظریف دیگر وزیر خارجه نخواهد بود.

اندیشکده استراتفور:نتیجه انتخابات هرچه باشد محمد جواد ظریف دیگر وزیر خارجه نخواهد بود.

 - پدر اگه پولدار است همه جوانیش را داده واگر بی پول است همه زندگیش را تا نانی لای سفره گذارد و تو  ...

پدر اگه پولدار است همه جوانیش را داده واگر بی پول است همه زندگیش را تا نانی لای سفره گذارد و تو بزرگ شوی و برایش همین بس که بگویند سر سفره پدرش بزرگ شد…

 - ساحل رنگی

ساحل رنگی

 - عکس کی یف اکراین باکیفیت بالا

عکس کی یف اکراین باکیفیت بالا

 - عکس تمشک توت فرنگی و بستنی

عکس تمشک توت فرنگی و بستنی

 - بارون

بارون

 - عکس توله سگ ناز

عکس توله سگ ناز

 - عکس دکور جدید گل

عکس دکور جدید گل

 - عکس غذای لذیذ گیاهی از طبیعت

عکس غذای لذیذ گیاهی از طبیعت

 - عکس زیبا از زمستان

عکس زیبا از زمستان

 - انه الشدیت جرحک لیش حلیت ومثل حلت مدارس علی حلیت دخلت انه امتحان وغلط حلیت شجاوب وانته شاغل حته  ...

انه الشدیت جرحک لیش حلیت ومثل حلت مدارس علی حلیت دخلت انه امتحان وغلط حلیت شجاوب وانته شاغل حته ادیه…. تحیاتـــے..رضاابن الاهــــواز

 - Amen

Amen

 - عکس ماشین اسپورت مشکی

عکس ماشین اسپورت مشکی

ثبت نام

بالای صفحه