لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

سایر


 - #حدیث_عشق

#حدیث_عشق

 - ایشون فقر رو میدونن چیه نگران نباشید تا حسن هست مملکت ویرانه است

ایشون فقر رو میدونن چیه نگران نباشید تا حسن هست مملکت ویرانه است

 - یا علی

یا علی

 - هرکه تورا بنده بشد ازاده است ای خدا

هرکه تورا بنده بشد ازاده است ای خدا

 - هنرمندانی که حتی خودشان را یادشان میرود بدرک من یک نفرم اما برایت مهم نیست برای من هم بدرک هستی  ...

هنرمندانی که حتی خودشان را یادشان میرود بدرک من یک نفرم اما برایت مهم نیست برای من هم بدرک هستی تو که خودت را گم کردی از چشام افتادی افتادی افتادی افتادی و دیگه هیچ کدامتان را حمایت نمیکنم و نگاه ب صورت مردم فریبتان هرگز

 - خود کرده را تدبیر نیست ما که رفتیم یا حق

خود کرده را تدبیر نیست ما که رفتیم یا حق

 - حواسمان باشد غیبیت دروغ سخن چینی و..

حواسمان باشد غیبیت دروغ سخن چینی و..

 - امروز وطن معنی غم را فهمید با سایه ی جنگ ،متهم را فهمید ازخواب پرید کشور من اما معنای مدافع حرم  ...

امروز وطن معنی غم را فهمید با سایه ی جنگ ،متهم را فهمید ازخواب پرید کشور من اما معنای مدافع حرم را»فهمید

 - من رای به خادم امام رضا خواهم داد

من رای به خادم امام رضا خواهم داد

 - بیکاری روحانی ۴سال کاری نکردی کار مردمو گرفتی چقدر رو داری واقعا

بیکاری روحانی ۴سال کاری نکردی کار مردمو گرفتی چقدر رو داری واقعا

 - #دولت_تدبیر_وعده_ها یا #دولت_اهل_عمل_تغیر به_نفع_مردم

#دولت_تدبیر_وعده_ها یا #دولت_اهل_عمل_تغیر به_نفع_مردم

 - http://s8.picofile.com/d/82… ببینید و نشر بدید

http://s8.picofile.com/d/82… ببینید و نشر بدید

 - هرکی موافقه لایک کنه

هرکی موافقه لایک کنه

ثبت نام

بالای صفحه