لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

سایر


 - من متاسفم…من باید بزرگ شم☺ کاش هیچوقت بزرگ نمیشدیم✌

من متاسفم…من باید بزرگ شم☺ کاش هیچوقت بزرگ نمیشدیم✌

 - بمب اصلی خودتی

بمب اصلی خودتی

 - ما بهش میگیم زندگی اما بعضیا بهش میگن استقلال

ما بهش میگیم زندگی اما بعضیا بهش میگن استقلال

ثبت نام

بالای صفحه