لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

سایر


 - روﺯ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺍﺭْﺯُﻗْﻨِﻲ ﻓِﻴﻪِ ﻃَﺎﻋَﺔَ ﺍﻟْﺨَﺎﺷِﻌِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﺷْﺮَﺡْ ﻓِﻴﻪِ ﺻَﺪْﺭِﻱ ﺑِﺈِﻧَﺎﺑ ...

روﺯ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺍﺭْﺯُﻗْﻨِﻲ ﻓِﻴﻪِ ﻃَﺎﻋَﺔَ ﺍﻟْﺨَﺎﺷِﻌِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﺷْﺮَﺡْ ﻓِﻴﻪِ ﺻَﺪْﺭِﻱ ﺑِﺈِﻧَﺎﺑَﺔِ ﺍﻟْﻤُﺨْﺒِﺘِﻴﻦَ ﺑِﺄَﻣَﺎﻧِﻚَ ﻳَﺎ ﺃَﻣَﺎﻥَ ﺍﻟْﺨَﺎﺋِﻔِﻴﻦَ ﺍﻯ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﻃﺎﻋﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﺎﺷﻊ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺷﺮﺡ ﺻﺪﺭ ﺍﻯ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺩﻟﻬﺎﻯ ﺗﺮﺳﺎﻥ.

 - حـوصله درس رو نـدارم

حـوصله درس رو نـدارم

 - امی عربیه واصیله وبت اصول امی عنوان الفخر ربت رجال امی من تصفن اشوفنهه تنوح امی من تنعی تظل تشعر ...

امی عربیه واصیله وبت اصول امی عنوان الفخر ربت رجال امی من تصفن اشوفنهه تنوح امی من تنعی تظل تشعر موال امی تعبت ای صدگ واید علی امی ربتنی ابفرح عز و دلال من اغیبن لحظه عن امی تفور تصرخ ابوسط السلف یمه تعال شرد اوصف دمعت امی من تهل …

 - بعض الشعراء کتبوا عن اللیل . لو مای اعبره ابلم بس لیل شیعبره . لـ #غنی_محسن طویل اللیل اکمطه بیا ...

بعض الشعراء کتبوا عن اللیل . لو مای اعبره ابلم بس لیل شیعبره . لـ #غنی_محسن طویل اللیل اکمطه بیا صبح وینام لـ #محمد_وجیه اللیل شبعنی سفر وانه بمکانی لـ #علی_رشم ردنه ننام تونه وخلص اللیل لـ #علی_داخل درخت اللیل بغیابک اعددلک نجم باجر وأکول شکبره وشزغ

 - 😔👆

😔👆

 - ۞〰️ 〰️ 〰️ 〰️ 〰️ 〰️ 〰️ 〰️ 〰️ 〰️ أمی

۞〰️ 〰️ 〰️ 〰️ 〰️ 〰️ 〰️ 〰️ 〰️ 〰️ أمی

1
 - اخر ناهارمون یادم اومد بگیرم

اخر ناهارمون یادم اومد بگیرم

 - احـم

احـم

 - ﻣِﻦ ﺃﺟﻤَﻞِ ﺍﻟﻤﻮَﺍﻗِﻒ : ﺃﻥ ﺗَﻠﺘﻔِﺖَ ﻟِﺸﺨﺺٍ ﺗُﺤِﺒّﻪ ؛ ﻓَﺘﺠﺪﻩُ ﻳَﻨﻈﺮُ ﺇﻟَﻴﻚ ..

ﻣِﻦ ﺃﺟﻤَﻞِ ﺍﻟﻤﻮَﺍﻗِﻒ : ﺃﻥ ﺗَﻠﺘﻔِﺖَ ﻟِﺸﺨﺺٍ ﺗُﺤِﺒّﻪ ؛ ﻓَﺘﺠﺪﻩُ ﻳَﻨﻈﺮُ ﺇﻟَﻴﻚ ..

 - سلام به همـگـی ،وقت زیادی ندارم تا اولین امتحانم ،سوم خرداده،امـا اصـلاً حـوصله ی درس خوندن ندار ...

سلام به همـگـی ،وقت زیادی ندارم تا اولین امتحانم ،سوم خرداده،امـا اصـلاً حـوصله ی درس خوندن ندارم و حتی اگه ڪمی بخونم حفظ نمیڪنم،،خـــواهـــش میڪنم بهـم راهڪار معـرفی ڪنـیـد،خـواهـش میڪنم

 - ا❥●━━┅═❂═┅┅──┄┄ َِوَِفـَِاَِدَِاَِرَِےَِ بَِـَِہَِ یَِـَِہَِ رَِاَِبَِطَِـَِہَِ ََِِمَِعَِــرَِف ...

ا❥●━━┅═❂═┅┅──┄┄ َِوَِفـَِاَِدَِاَِرَِےَِ بَِـَِہَِ یَِـَِہَِ رَِاَِبَِطَِـَِہَِ ََِِمَِعَِــرَِفَِتَِ مَِیَِخَِوَِاَِدَِ ! ََِِوَِلَِےَِ اَِفَِــسَِوَِسَِ … ََِِمـَِعَِنَِـےَِ مَِعَِـرَِفَِتَِ شَِـَِدَِہَِ ََِِپـاَِیَِـَِہَِ بَِوَِدَِنَِ بـَِرَِاَِ

ثبت نام

بالای صفحه