لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

سایر


 - باباهام بی اعصاب شدن

باباهام بی اعصاب شدن

 - اذیت میشه بس که چشام خوشگله

اذیت میشه بس که چشام خوشگله

 - ابراز محبتت تو حلقم

ابراز محبتت تو حلقم

 - من دوباره اومدم

من دوباره اومدم

 - تـــا ابد ای زیباترین بهانه ی زیستن دوســــــتت خواهم داشــــت

تـــا ابد ای زیباترین بهانه ی زیستن دوســــــتت خواهم داشــــت

 - خواب راحت

خواب راحت

 - فضول خااان

فضول خااان

 - میره

میره

 - بــانو همیـشہ یک راز باش آن هم رازےکلافہ کننده👍

بــانو همیـشہ یک راز باش آن هم رازےکلافہ کننده👍

 - تصویر_پزشکی_آناتومی ✴نمایی از داخل قلب

تصویر_پزشکی_آناتومی ✴نمایی از داخل قلب

 - راست میگه 😂😂😓

راست میگه 😂😂😓

 - پادشاه قلبم

پادشاه قلبم

 - خانم های محترم 8پک هم اومد

خانم های محترم 8پک هم اومد

 - میدونستین

میدونستین

 - تعارف نکن بگو هن؟

تعارف نکن بگو هن؟

 - بهش نمیگن چی شده :|

بهش نمیگن چی شده :|

 - لباسایی که خیلی دوسشون داریدوقایم کنید 😂😂

لباسایی که خیلی دوسشون داریدوقایم کنید 😂😂

 - دلم میخاد تموم جمله های عاشقنت فقط مال من باشه حسووودم خیلیییی حسووود❤

دلم میخاد تموم جمله های عاشقنت فقط مال من باشه حسووودم خیلیییی حسووود❤

 - 👌بعد از مرگ انسان، قلب ۴ساعت شش ها۶تا۸ساعت کبد۱۲ساعت لوزالمعده۱۷ساعت و کلیه ها۲۴ساعت بدو ...

👌بعد از مرگ انسان، قلب ۴ساعت شش ها۶تا۸ساعت کبد۱۲ساعت لوزالمعده۱۷ساعت و کلیه ها۲۴ساعت بدون اکسیژن زنده هستند.

 - هوووم کیه

هوووم کیه

ثبت نام

بالای صفحه