لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

سایر


 - لایک نمیخوام ، کامنت میخوام کامنت لدفا

لایک نمیخوام ، کامنت میخوام کامنت لدفا

 - ماهینی

ماهینی

 - جشن قهرمانی خانواده علیپور

جشن قهرمانی خانواده علیپور

 - نامردی کامنت نذاری… . . . ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯽ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎﺭﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ کامن ...

نامردی کامنت نذاری… . . . ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯽ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎﺭﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ کامنت ﮐُﻦ …:face_with_tears_of_joy: . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ﺍﻟﻒ = ﺍﻟﻬﯽ ﺩﻭﺭﺕ ﺑﮕﺮﺩﻡ:grinning_face_with_smiling_eyes: ﺏ = ﺑﺪﻭ …

ثبت نام

بالای صفحه