لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

سایر


 - از دم هم که زشتووووولین

از دم هم که زشتووووولین

 - شادباش

شادباش

 - ریشوها بازم باختن

ریشوها بازم باختن

 - قیمتِ پایه ۸۹۶۰۰۰ تومان نبوووود ۱ نبوود ۲ نبوووود ۳ خونه دار و بچه دار زمبیلتو بردارو بدووو

قیمتِ پایه ۸۹۶۰۰۰ تومان نبوووود ۱ نبوود ۲ نبوووود ۳ خونه دار و بچه دار زمبیلتو بردارو بدووو

 - بیدارگردید بینمممممم

بیدارگردید بینمممممم

 - ینی چه اخه

ینی چه اخه

 - بیدارگردید بینمممممم

بیدارگردید بینمممممم

 - لیاقت

لیاقت

 - سلام زشتوووو

سلام زشتوووو

 - الکی گفتم 😅😄

الکی گفتم 😅😄

 - از صبحِ عللطولوع که بیدار شده داره لایک میکنه

از صبحِ عللطولوع که بیدار شده داره لایک میکنه

 - میرود کجا خواب ندانم من چرا

میرود کجا خواب ندانم من چرا

 - شناور

شناور

 - اگه دورغ میگم بگو دروغ میگی تا بیام بلاکت کنم

اگه دورغ میگم بگو دروغ میگی تا بیام بلاکت کنم

 - سانس

سانس

 - چگونه ﯾﮏ ﮐﺼﺎﻓﻂه تو دل بروووووو بشویییییم !!!؟؟ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻭﻝ : ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﺩﺳﺸﻮﯾﯽ ﺗﻮﯼ ﺩﻣﭙﺎﯾﯽ ﺁﺏ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ  ...

چگونه ﯾﮏ ﮐﺼﺎﻓﻂه تو دل بروووووو بشویییییم !!!؟؟ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻭﻝ : ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﺩﺳﺸﻮﯾﯽ ﺗﻮﯼ ﺩﻣﭙﺎﯾﯽ ﺁﺏ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭ ﺩﻣﭙﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﭘﺎﺕ ﺩﺭﺑﯿﺎﺭ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻌﺪﯼ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺑﭙﻮﺷﺘﺶ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﺧﯿﺴﻪ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺑﺸﻪ !… ﻗﺴﻤﺖ ﺩﻭﻡ: ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺭﻭ ﺗﺎ &# ...

 - وای وای وااااای چقد خَفنم مننننن:smiling_face_with_open_mouth_and_tightly-closed_eyes::smiling_f ...

وای وای وااااای چقد خَفنم مننننن:smiling_face_with_open_mouth_and_tightly-closed_eyes::smiling_face_with_open_mouth_and_tightly-closed_eyes::smiling_face_with_open_mouth_and_tightly-closed_eyes::smiling_face_with_open_mouth_and_tightly-closed_eyes:

 - شبتون خوش😘

شبتون خوش😘

 - اععطراف کنین😲😲😲

اععطراف کنین😲😲😲

 - اییییششششش😝😝😝

اییییششششش😝😝😝

ثبت نام

بالای صفحه