لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

سایر


 - نـه آسـم نـهـ خاصـم/یـه کـرمانشـاهـی بـاکلــاسـم#

نـه آسـم نـهـ خاصـم/یـه کـرمانشـاهـی بـاکلــاسـم#

 - بآ کسی باش کـهـ بهت افتخآر کنه_نه اینکه پشتـ سرتـ واق واق کنـهـ (=

بآ کسی باش کـهـ بهت افتخآر کنه_نه اینکه پشتـ سرتـ واق واق کنـهـ (=

 - یـه اعتــرافــ کُن___لایـک نمیخـوام اعترافــ کُن…

یـه اعتــرافــ کُن___لایـک نمیخـوام اعترافــ کُن…

 - +هُنرمَندے؟ -اوهوم :) +چیکآر میکُنـے؟؟ -بیشتَر بآزی میکُنَم :) +تو چهـ فیلمے بآزی کردے؟ -زِندِگـ ...

+هُنرمَندے؟ -اوهوم :) +چیکآر میکُنـے؟؟ -بیشتَر بآزی میکُنَم :) +تو چهـ فیلمے بآزی کردے؟ -زِندِگـے… +نَقشِت چی بود؟ -اِضآفـے بودَم…

 - ﻣﻦ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﻤﯿﺸﻮﻡ ﻭﻟﯽ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ … ﯾﮏ ﻣﻼﻓﻪ ﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ … ﺑﻪ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﮕﻮﺷ ...

ﻣﻦ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﻤﯿﺸﻮﻡ ﻭﻟﯽ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ … ﯾﮏ ﻣﻼﻓﻪ ﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ … ﺑﻪ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﮕﻮﺷﯽ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪﻡ … ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﻋﮑﺴﻢ ﺑﻐﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ: ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ

 - هـرکیــم هــر کـی نیستـ

هـرکیــم هــر کـی نیستـ

 - دقیقـــا کــدوم؟؟!!

دقیقـــا کــدوم؟؟!!

ثبت نام

بالای صفحه