لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

خدا


 - خدای من خداییست که دست گیراست نه مچ گیر! دستم رامیگیرد همانطورکه هستم! بدون هیچ شرطی…..همی ...

خدای من خداییست که دست گیراست نه مچ گیر! دستم رامیگیرد همانطورکه هستم! بدون هیچ شرطی…..همین وبس!

ثبت نام

بالای صفحه