لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.
 - شهاب حسینی در فیلم فروشنده

شهاب حسینی در فیلم فروشنده

 - عکس دختربچه و عروسک

عکس دختربچه و عروسک

 - عکس موزه های زیبا و تاریخی و تصاویر باکیفیت از کشور مراکش

عکس موزه های زیبا و تاریخی و تصاویر باکیفیت از کشور مراکش

 - عکس مواد خوردنی خاویار

عکس مواد خوردنی خاویار

 - ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﭼﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺒﻬﻤﺶ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﭼﻪ ﺑ ...

ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﭼﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺒﻬﻤﺶ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺲ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﻫﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﻢ ﭼﻬﺮﻩ ﯼ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﻋﺸﻘﯽ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺁﺧﺮ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ …

 - وقتی خدا یکی را سر راهت گذاشت که باعث میشه همیشه بخندی و نسبت به خودت احساس خوبی داشت باشی، هرجو ...

وقتی خدا یکی را سر راهت گذاشت که باعث میشه همیشه بخندی و نسبت به خودت احساس خوبی داشت باشی، هرجوری شده نگهش دار… چون خوشبختی واقعی همینه! ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌ ‎‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ ‌

 - عکس لیوان آلبالو

عکس لیوان آلبالو

 - گم شدم تو خاطراتمون… همونجوری که تو آدمای دورت گم شدی..!

گم شدم تو خاطراتمون… همونجوری که تو آدمای دورت گم شدی..!

 - موقع خواب بوسش کنم

موقع خواب بوسش کنم

 - عکس انواع شکلات شیرینی عید

عکس انواع شکلات شیرینی عید

 - عکس چای و فنجان

عکس چای و فنجان

 - این چانیول هست^_^ چانیول بابا لنگ درازه^^ پاهاشم خیلی بزرگه

این چانیول هست^_^ چانیول بابا لنگ درازه^^ پاهاشم خیلی بزرگه

 - عکس گوشت قرمز چرخ کرده

عکس گوشت قرمز چرخ کرده

 - عکس کریس رونالدو

عکس کریس رونالدو

 - عکس قارچ

عکس قارچ

 - عکس طرح تبلیغاتی جدید

عکس طرح تبلیغاتی جدید

 - تیم ملی هلند 1988

تیم ملی هلند 1988

 - عکس از مینو خالقی

عکس از مینو خالقی

 - عکس توله سگ

عکس توله سگ

 - عکس ماهی های غول پیکر در آب

عکس ماهی های غول پیکر در آب

ثبت نام

بالای صفحه