لحظات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

آلبوم شخصی من


 - عکس هایی از اوضاع وخیم ترکیه

عکس هایی از اوضاع وخیم ترکیه

 - عکس راهپیمایی مردم در ترکیه و مقابله با ارتش

عکس راهپیمایی مردم در ترکیه و مقابله با ارتش

 - کودتای شدید در استانبول ترکیه

کودتای شدید در استانبول ترکیه

 - اوضاع آشفته ترکیه در پی کودتای ارتش

اوضاع آشفته ترکیه در پی کودتای ارتش

 - عکس مهدی حسینی

عکس مهدی حسینی

 - عکس نیکی کریمی

عکس نیکی کریمی

4
 - عکس از مینو خالقی

عکس از مینو خالقی

 - عکس مینو خالقی

عکس مینو خالقی

 - عکس عرفان کوچولو

عکس عرفان کوچولو

 - ﺩﺭﺳﺖ ﻭﺳـــــﻂ ﭘﯿﺸــــﺎﻧـــﯽ ﺍﺕ
ﻣﯽ ﺷـــﻮﺩ ﻗﺒﻠـــــﻪ ﮔــﺎﻩ ﻟﺒـﻬــﺎﯼ ﻣــــــﻦ
ﺑـــــــﻮﺳﻪ ﻫــﺎﯾــــ ...

ﺩﺭﺳﺖ ﻭﺳـــــﻂ ﭘﯿﺸــــﺎﻧـــﯽ ﺍﺕ ﻣﯽ ﺷـــﻮﺩ ﻗﺒﻠـــــﻪ ﮔــﺎﻩ ﻟﺒـﻬــﺎﯼ ﻣــــــﻦ ﺑـــــــﻮﺳﻪ ﻫــﺎﯾـــــﻢ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻥ ﺟــﺎ ﺣﻮﺍﻟـــــﻪ ﻣﯽ ﮐﻨـــــﻢ

 - i miss you ♥

i miss you ♥

 - عکس عاشقانه love

عکس عاشقانه love

 - والپیپیر عاشقانه

والپیپیر عاشقانه

 - قطع درخت

قطع درخت

 - عکس کودک عاشق مسی

عکس کودک عاشق مسی

ثبت نام

بالای صفحه